กองสลาก ปิ๊ง! แก้หวยแพงรางวัลนำจับ ใครแจ้งเอาไปเลย 1,000

กองสลาก ปิ๊ง! แก้หวยแพงรางวัลนำจับ ใครแจ้งเอาไปเลย 1,000

กองสลาก ปิ๊ง แก้หวยแพงรางวัลนำจับ ใครแจ้งเอาไปเลย 1 000

กองสลาก เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ขายสลากเกินราคา อัดฉีด รางวัลนำจับ คดีละ 1,000 บาท เร่งแก้ พ.ร.บ.เปิดทางออกสลาก ดิจิทัล

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ผลดำเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหาสลากเกินราคา ที่ผ่านมาได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการจำหน่าย ตรวจสอบราคา รวมถึงการทำสลากรวมชุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพิจารณาลงโทษยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่นำสลากฯไปขายต่อทำกำไร หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยได้ตัดสิทธิและยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงยกเลิกการลงทะเบียนการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ไปแล้วจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 สำนักงานสลากฯ ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย และคนพิการ 1,595 ราย ขณะเดียวกันยังได้ยกเลิกสมาชิกของสมาคม องค์กร 8,131 ราย และยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 5,464 ราย รวมทั้งสิ้น 21,913 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

กองสลาก ปิ๊ง แก้หวยแพง ตั้งรางวัลนำจับ ใครแจ้งเอาไปเลย 1,000

สำนักงานฯ ยังได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส การจำหน่ายสลากเกินราคาผ่านศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 0 2528 9999 ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานข้อมูลไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำเนินการจับกุมผู้จำหน่ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติในรอบปี 2560-2563 ที่ผ่านมา

ผลดำเนินการตั้งแต่งวดวันที่ 16 ธ.ค.2563 เป็นต้นมา พบว่าการรวมชุดสลากจำนวนมากกว่า 5 ใบลดลงอย่างชัดเจน และสลากใบเดี่ยวมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ราคาสลากลดลงจากเดิม อีกทั้งยังทำให้ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ในแต่ละงวด มีการกระจายตัวมากขึ้นกว่าเดิม

ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการแก้ไขพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ซึ่งมีการเปิดให้สำนักงานฯ สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามมาตรา 7/1 แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของ ครม.และต้องจัดให้มีการฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัลไปแล้ว และจะมีการพิจารณาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

กองสลาก ปิ๊ง แก้หวยแพงรางวัลนำจับ ใครแจ้งเอาไปเลย 1 000

ติดตามข่าวหวยเพิ่มเติมที่ https://meehuayded.com

ต้องการดูและติดตามโปรโมชั่นอื่นๆได้ที่ 4promee รวมโปรโมชั่น