ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด “ต้นตาล 2ยอด” ให้โชค 3งวดซ้อน !

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด “ต้นตาล 2ยอด” ให้โชค 3งวดซ้อน !

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด “ต้นตาล 2ยอด” ให้โชค 3งวดซ้อน !

หวย บาทละ 90

ฮือฮากันอย่างมาก ต้นตาล 2 ยอด ให้โชคลาภ​ ชาวบ้านพบเรื่องประหลาด และเคยถูกรางวัลจากตัวเลขที่ปรากฏ​บนต้นมาแล้วถึง 3 งวดซ้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (12 ม.ค.) ที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านภูมิพัฒนา ม.12 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก​จ.นครราชสีมา​ พบต้นตาลประหลาด มี 2 ยอดในต้นเดียว ยืนต้นตระหง่าน​บริเวณคันนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ​ 3 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีต้นตาลอยู่จำนวนมาก แต่ต้นตาลที่มีสองยอดมีเพียงต้นเดียว

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด "ต้นตาล 2ยอด" ให้โชค 3งวดซ้อน !

โดยมีขนาดลำต้นใหญ่ประมาณ 2 คนโอบ สูงประมาณ 20 เมตร เคยมีชาวบ้านพบเรื่องประหลาด และมองเห็นตัวเลขที่ปรากฏ​บนต้นตาล 2 ยอด นำไปเสี่ยงโชคถูกติดต่อกัน 3 งวดซ้อน

จากการสอบถาม นายฉอ้อน รักกลาง อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสริมสุข หมู่ 8 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผู้ที่เคยได้โชคจากต้นตาล 2 ยอด เล่าว่า ต้นตาลยอด 2 ยอดต้นนี้เกิดมานานร่วม 50 ปี ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นเด็กก็พบเห็นต้นตาลต้นนี้แล้ว แต่ต้นไม่ได้สูงใหญ่ขนาดนี้และตนเองก็ไม่ได้ใส่ใจ

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด "ต้นตาล 2ยอด" ให้โชค 3งวดซ้อน !

จนได้มาพบต้นตาลอีกครั้งจึงจำได้ และได้พาชาวบ้านมาดู รู้สึกว่าเป็นต้นตาลที่แปลกประหลาด และตนเองสังเกตเห็นเชื้อราที่มีสีขาวบนต้นตาลตัดกับสีของลำต้น ที่มีสีดำเห็นเป็นตัวเลขขึ้นบนยอดตาล จึงถามชาวบ้านคนอื่นว่าเห็นเหมือนตัวเองหรือไม่ แต่ไม่มีใครเห็นตัวเลขดังกล่าว

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด “ต้นตาล 2ยอด” ให้โชค 3งวดซ้อน !

ตนเองก็แปลกใจเพราะตัวเลขมีขนาดใหญ่มากแต่ทำไมไม่มีใครเห็น ตนจึงลองไปเสี่ยงโชคและถูกรางวัล ต่อมาชาวบ้านทราบข่าว ก็มีการมากราบไหว้ขอโชคลาภบางคนก็ถูกติดต่อกันถึง 3 งวดซ้อน แล้วแต่ดวงของแต่ละคน

ชาวบ้านแห่ดู เลขเด็ด "ต้นตาล 2ยอด" ให้โชค 3งวดซ้อน !

ผู้ สื่อ ข่าว ราย งาน ว่า วัน นี้ (12 ม .ค.) ที่ บริ เวณ กลาง ทุ่ง นา บ้าน ภูมิ พัฒ นา ม.12 ต.หนอง ตะ ไก้ อ.หนอง บุญ มาก​จ.นคร ราช สี มา​ พบ ต้น ตาล ประ หลาด มี 2 ยอด ใน ต้น เดียว ยืน ต้น ตระ หง่าน​ บริ เวณ คัน นา ห่าง จาก หมู่ บ้าน ประ มาณ​ 3 กิ โล เมตร ซึ่ง บริ เวณ ดัง กล่าว มี ต้น ตาล อยู่ จำ นวน มาก แต่ ต้น ตาล ที่ มี สอง ยอด มี เพียงต้ นเดียว

ล่าสุด ชาวบ้านที่เดินทางไปชมและกราบไหว้ต้นตาล 2 ยอด ได้สังเกตเห็นตัวเลข ปรากฏ​บริเวณยอดต้นตาลด้านซ้ายมือเป็นเลข 41 ชาวบ้านได้ถ่ายภาพเก็บไว้ และบอกว่าจะนำตัวเลขที่เห็นไปเสี่ยงโชคต่อไป

ล่าสุด ชาวบ้านที่เดินทางไปชมและ กราบ ไหว้ต้นตาล 2 ยอด ได้สังเกตเห็นตัวเลขปรากฏ​บริเวณยอดต้นตาลด้านซ้ายมือเป็นเลข 41 ชาวบ้าน ได้ถ่ายภาพเก็บ ไว้และ บอก ว่าจะ นำตัว เลขที่ เห็น ปเ สี่ยง โชค ต่อไป

ติดตามข่าว :  หวยเด็ดงวดนี้

ติดตามข่าวสาร หวยเด็ด หวยดัง  :  ข่าวหวยเด็ด

ผู้ สื่ อ ข่ าว ราย งาน ว่า วัน นี้ (12 ม .ค.) ที่ บริ เว ณ ก ลาง ทุ่ง นา บ้าน ภู มิ พัฒ นา ม.12 ต.หนอง ตะ ไก้ อ หน อง บุญ มาก​จ.นคร ราช สี มา​ พบ ต้น ตาล ประ หล าด มี 2 ยอด ใน ต้น เดียว ยืน ต้น ตระ หง่าน​ บริ เวณ คัน นา ห่าง จาก หมู่ บ้าน ประ มา ณ​ 3 กิ โล เม ตร ซึ่ง บริ เว ณ ดัง กล่าว มี ต้น ตาล อยู่ จำ นวน ม าก แต่ ต้น ต าล ที่ มี สอง ยอด มี เพียง ต้ น เดียว

หวย บาทละ 90