ส่องเลขเด็ด “ธูปเสี่ยงโชค” ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

ส่องเลขเด็ด “ธูปเสี่ยงโชค” ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

ส่องเลขเด็ด “ธูปเสี่ยงโชค” ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

หวย บาทละ 90

ที่เกาะคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ว่า ช่วงนี้เกาะวังนาคินทร์คำชะโนดดินแดนพญานาคราชได้ปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา ร้านบายศรีจึงสงสารนักท่องเที่ยวจึงได้ตั้งโต๊ะบูชาริมถนนให้ได้เสี่ยงโชค เจอเต็มๆ เลขสามตัว

ซึ่งหลังจากเกาะคำชะโนดปิดลง ก็ส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเครื่องไหว้บายศรีอยู่ริมถนนเป็นร้อยๆ ร้านที่บ้านสันติสุข ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ทำให้มีร้านค้าริมถนนสายบ้านสันติสุข เกาะคำชะโนด บ้านโนนเมือง ต้องปิดตัวลง แม่ค้าที่เคยมีรายได้จากการจำหน่ายบายศรีเครื่องไหว้ ทุกว้นนี้ขาดรายได้

ส่องเลขเด็ด "ธูปเสี่ยงโชค" ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบข่าวว่าเกาะคำชะโนดปิด ได้เดินทางมาที่เกาะคำชะโนดเพื่อเข้ากราบไหว้ขอพรช่วงใกล้ถึงปีใหม่ บางคนต้องยืนไหว้อยู่ริมถนนด้านนอกหันหน้าเข้าหาเกาะคำชะโนดด้วยความเชื่อศรัทธา มีเจ้าของร้านค้าจำหน่ายบายศรีเห็นแล้วสงสารนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมากราบไหว้แล้วผิดหวัง จึงได้ตั้งโต๊ะบูชาริมถนนข้างเกาะให้นักท่องเที่ยวได้ขอพร

ซึ่ง หลัง จาก เกาะ คำ ชะ โนด ปิด ลง ก็ ส่ง ผล กระ ทบ กับ พ่อ ค้า แม่ ค้า ที่ จำ หน่าย เครื่อง ไหว้ บาย ศรี อยู่ ริม ถนนเป็น ร้อยๆ ร้าน ที่ บ้าน สัน ติ สุข ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ทำ ให้ มี ร้าน ค้า ริม ถนน สาย บ้าน สัน ติ สุข เกาะ คำ ชะโนด บ้าน โนน เมือง ต้อง ปิด ตัว ลง แม่ ค้า ที่ เคย มี ราย ได้ จาก การ จำ หน่าย บาย ศรี เครื่อง ไหว้ ทุก ว้น นี้ ขาด ราย ได้ ซึ่ง หลัง จาก เกาะ คำ ชะ โนด ปิด ลง ก็ ส่ง ผล กระ ทบ กับ พ่อ ค้า แม่ ค้า ที่ จำ หน่าย เครื่อง ไหว้ บาย ศรี อยู่ ริม ถนน เป็น ร้อยๆ ร้าน ที่ บ้าน สัน ติ สุข ต.บ้าน ดุง อ.บ้าน ดุง จ.อุดร ธา นี ทำ ให้ มี ร้าน ค้า ริม ถนน สาย บ้าน สัน ติ สุข เกาะคำ ชะ โนด บ้าน โนน เมือง ต้องปิดตัวลง แม่ค้าที่เคยมีรายได้จากการจำหน่ายบายศรีเครื่องไหว้ ทุกว้นนี้ขาดรายได้

ส่องเลขเด็ด "ธูปเสี่ยงโชค" ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

ส่องเลขเด็ด “ธูปเสี่ยงโชค” ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

สำหรับคนชอบตัวเลขก็นำธูปเสี่ยงโชคมาจุดเพื่อขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่า จุดไม่นานก็มองเห็นสามตัวเต็มๆ คือ 548,48,84 เจ้าของธูปเสี่ยงโชค บอกว่า เพิ่งเคยลองจุดเป็นครั้งแรก โดยจะเอาตัวเลขดังกล่าวไปซื้อหวยงวดวันที่ 30 ธ.ค.นี้ หวังได้รับโชคดีรับปีใหม่

สำหรับคนชอบตัวเลขก็นำธูปเสี่ยงโชคมาจุดเพื่อขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่า จุดไม่นานก็มองเห็นสามตัวเต็มๆ คือ 548,48,84 เจ้าของธูปเสี่ยงโชค บอกว่า เพิ่งเคยลองจุดเป็นครั้งแรก โดยจะเอาตัวเลขดังกล่าวไปซื้อหวยงวด วัน ที่ 30 ธ.ค.นี้ หวังได้รับโชคดีรับปีใหม่สำหรับคนชอบตัวเลขก็นำธูปเสี่ยงโชคมาจุดเพื่อขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่า จุด ไม่ นาน ก็

ส่องเลขเด็ด "ธูปเสี่ยงโชค" ร้านบายศรี โต๊ะบูชา ที่คำชะโนด

ซึ่ง หลัง จาก เกาะ คำ ชะ โนด ปิด ลง ก็ ส่ง ผล กระ ทบ กับ พ่อ ค้า แม่ ค้า ที่ จำ หน่าย เครื่อง ไหว้ บาย ศรี อยู่ ริม ถนนเป็น ร้อยๆ ร้าน ที่ บ้าน สัน ติ สุข ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ทำ ให้ มี ร้าน ค้า ริม ถนน สาย บ้าน สัน ติ สุข เกาะ คำ ชะ

ติดตามข่าว : หวยเด็ดงวดนี้

ติดตามข่าวสาร หวยเด็ด หวยดัง  : ข่าวหวยเด็ด

สำ หรับ คน ชอบ ตัว เลข ก็นำ ธูปเสี่ยงโชคมาจุดเพื่อขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่า จุดไม่นานก็มองเห็นสามตัวเต็มๆ คือ 548,48,84 เจ้าของธูปเสี่ยงโชค บอกว่า เพิ่งเคยลองจุดเป็นครั้งแรก โดยจะเอาตัวเลขดังกล่าวไปซื้อหวยงวด วัน ที่ 30 ธ.ค.นี้ หวังได้รับโชคดีรับปีใหม่สำหรับคนชอบตัวเลขก็นำธูปเสี่ยงโชคมาจุดเพื่อขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่า จุด ไม่ นาน ก็

หวย บาทละ 90