หวยบางกอกทูเดย์ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 62

หวยบางกอกทูเดย์ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 62
จับเข้าชุดเลข 3 ตัว ได้ดังนี้

593-539-935-953-359-395
472-427-724-742-247-274
970-907-709-790-079-097
673-637-736-763-367-376

หวยบางกอกทูเดย์ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 62
จับเข้าคู่เลข 2 ตัว ได้ดังนี้

59-53-54-57-52-56-50
95-93-94-97-92-96-90
35-39-34-37-32-36-30
45-49-43-47-42-46-40
75-79-73-74-72-76-70
25-29-23-24-27-26-20
65-69-63-64-67-62-60
05-09-03-04-07-02-06