หวยเด็ดอาจารย์ช้าง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

หวยเด็ดอาจารย์ช้าง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563 มาแล้วท่านใดยังไม่มีแนวทางเสี่ยงทางเรานำมาให้ท่านแล้ว ขอให้ท่านโชคดี

หวยเด็ดอาจารย์ช้าง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

เด่น 4
รอง 8 – 5

ชุดสามตัว
485 -451 -851 -847 -890
438 -465 -538 -549 -582

ชุดสองตัว
41 -43 -45 -48
81 -85 -86 -86
51 -53 -56 -59

ระวังเบิ้ล
44 – 88 – 55